Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych


Konferencja / Katowice / 4 grudnia 2019

O Konferencji

Celem konferencji jest refleksja nad wzorami osobowymi i wzorcami współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarza, brokera informacji, architekta informacji i przedstawicieli pokrewnych specjalności. Szczególnie ważnym celem konferencji będzie wykazanie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wzory osobowe postaci bibliotekarza oraz wzorce postulatywne i literackie wykonawcy zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

Organizatorami konferencji są:

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ

O Konferencji

Tematyka

Proponowane tematy, problemy i pytania, opracowane przez prof. nadzw. dr hab. Stanisławę Kurek-Kokocińską, inicjatorkę konferencji: Istnienie wzorów osobowych bibliotekarza i pracownika informacji:

 • ustalenie, czy środowisko zawodowe ma udział w wyznaczeniu (kreowaniu) i krzewieniu wzorów osobowych autentycznych bibliotekarzy;
 • czy wykonawcy zawodu brali za wzór postaci godne naśladowania spośród przedstawicieli swojego środowiska;
 • czy dawniejsze i nieodległe w czasie bibliotekarskie wzory osobowe mają wpływ na życie i postawy zawodowe współcześnie;
 • jaki jest zasięg oddziaływania realnych bibliotekarskich wzorów osobowych;
 • jakie wartości postaci uznane za wzory osobowe wniosły w tożsamość grupy zawodowej.

Aprobata lub kwestionowanie istnienia wzorów osobowych bibliotekarza:

 • szukanie odpowiedzi na pytanie, czy w kształtowaniu samoświadomości zawodowej występowało i nadal występuje ciążenie ku byciu autorytetem dla siebie;
 • rozpoznanie uwarunkowań tego typu postaw w zawodzie z tradycją historyczną.

Postulatywne wzorce bibliotekarza i innych pracowników sektora informacji:

 • geneza różnego rodzaju dokumentów opisujących wzorzec;
 • charakterystyka i analiza porównawcza ustaleń powstałych w różnym czasie.

Wzorce literackie:

 • ustalenie i charakterystyka postaci prezentujących wzorzec bibliotekarza w literaturze polskiej i światowej różnych epok;
 • analiza wzorca literackiego w odniesieniu do świata realnego.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Zbigniew Domżał
Dr hab. Agnieszka Gołda
Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna
Prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
Prof. dr hab. Dariusz Pawelec
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
Dr hab. Anna Tokarska
Dr hab. Jacek Tomaszczyk
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski
Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski
Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Rada Naukowa

Uczestnictwo


Terminarz Konferencji

 • Zgłoszenie uczestnictwa: do 30 września 2019 na adres bibliotekarstwo.konferencja2019@gmail.com.
 • Powiadomienie o akceptacji: do 2 października 2019.
 • Uiszczenie opłaty konferencyjnej (230 zł): do 15 października 2019.
  Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, obiad, wydanie recenzowanej publikacji monograficznej.
 • Nadsyłanie tekstów do recenzji: do 30 grudnia 2019.

Opłata Konferencyjna

Udział w konferencji (zarówno wystąpienie, jak i udział bierny) wiąże się z wniesieniem opłaty konferencyjnej. Prosimy o wpłatę 230zł na konto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 • UNIWERYSTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
  74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

  W tytule wpłaty koniecznie należy wpisać: BIBLIOTEKARSTWO + nazwisko uczestnika konferencji.
 • Dla wpływów z zagranicy tytułem opłaty konferencyjnej konto jest następujące:
  BENEFICJENT – UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
  BANK – ING BANK ŚLĄSKI S.A
  SWIFT: INGBPLPW
  IBAN: PL74105012141000000700007909
  W tytule wpłaty koniecznie należy wpisać: BIBLIOTEKARSTWO + nazwisko uczestnika konferencji.
Program Konferencji

Program Konferencji

W programie konferencji znajdują się wystąpienia znakomitych specjalistów:

Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski
Prof. dr hab. Zbigniew Domżał
Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna
Prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
Dr hab. Katarzyna Tałuć
Dr Mariusz Balcerek
Dr Małgorzata Bańkowska
Dr Stefan Kubów
Dr Agnieszka Łakomy-Chłosta
Dr Anna Matysek
Dr Tomasz Stolarczyk
Mgr Maria Kycler

Zostały przewidziane trzy bloki tematyczne. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00,
a zakończą ok. godziny 16.00.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego prosimy przesyłać do 20 października br. na adres: bibliotekarstwo.konferencja2019@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy także, aby pozostać w Katowicach nieco dłużej.
Terminarz grudniowych wydarzeń naukowych i kulturalnych:
04.12. Ogólnopolska konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”
05.12. XIII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców (wstęp wolny)
06-08.12. Śląskie Targi Książki (wstęp wolny)

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Otwórz mapę w dużym oknie
Lokalizacja

(Fot. Wojciech Mateusiak)

Patronat

Patronat

 

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.

Czasopismo „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” oraz portal sbp.pl objęły konferencję patronatem medialnym.

Organizatorzy i Patronat